Jdi na obsah Jdi na menu
 


                   

                                   N A B Í D K A 

                       Fotoalbum :    

 

  R Ů Ž E N C E,   A U T O R Ů Ž E N C E,  S O Š K Y,

 

     KŘESŤANSKÉ OMALOVÁNKY S VYPRÁVĚNÍM, 

 

      D Ř E V Ě N É  K Ř Í Ž E,  K L Í Č E N K Y,

 

             O B R Á Z K Y  V  R Á M E Č K U,

 

         S v. O B R Á Z K Y,  B R O Ž Ů R K Y,

 

         Z Á L O Ž K Y  S  M O D L I T B A M I,

 

               M U M I E,  F I G U R K Y ......

     

    Objednávky :  hana.zeme@seznam.cz

 

 

                       Milí návštěvníci,

 

   vítám Vás na těchto webových stránkách !

 

   V našem pozemském životě všichni někam směřujeme. Jakou cestu zvolíme, je pouze na nás.

   Zázrak života je velmi často přehlížen ve shonu každodennosti. Málokdy si vzpomeneme, jak vzácná je existence, úcta k sobě samému, ostatním i celému světu !

   Životy svatých nám dávají možnost setkávat se s jednotlivými světci, růst pod jejich ochranou, řídit se jejich příkladem.

Svatost je pak jakýmsi velkým, mnohohlasým chórem, jakousi mohutnou symfonií. Připomíná nám, že jsme ke svatosti povoláni všichni, i když každý jiným způsobem.

 

Na naši planetu Zemi je možné se dívat jako na jeden veliký svatostánek - zde přebývá Bůh v eucharistii ve svatostáncích nesčíslných kostelů všech lidí - bratří a sester.Ti svou láskou provazují naši planetu nesčetnými vztahy a kde Bůh svátostným způsobem přebývá !

 

 Je to chrám nezbudovaný lidskýma rukama, ale přímo zhotovený Bohem.

 

 

Věřím, že Vás moje široká nabídka potěší !

 

                                                     Hana Brdová