Jdi na obsah Jdi na menu
 


                   

                              N A B Í D K A 

                       Fotoalbum :    

 

  R Ů Ž E N C E,   A U T O R Ů Ž E N C E,  S O Š K Y,

 

     KŘESŤANSKÉ OMALOVÁNKY S VYPRÁVĚNÍM, 

 

      D Ř E V Ě N É  K Ř Í Ž E,  K L Í Č E N K Y,

 

             O B R Á Z K Y  V  R Á M E Č K U,

 

         S v. O B R Á Z K Y,  B R O Ž Ů R K Y,

 

         Z Á L O Ž K Y  S  M O D L I T B A M I,

 

               M U M I E,  F I G U R K Y ......

     

    Objednávky :  hana.zeme@seznam.cz

 

 

                       Milí návštěvníci,

 

   vítám Vás na těchto webových stránkách !

 

   V našem pozemském životě všichni někam směřujeme. Jakou cestu zvolíme, je pouze na nás.

   Zázrak života je velmi často přehlížen ve shonu každodennosti. Málokdy si vzpomeneme, jak vzácná je existence, úcta k sobě samému, ostatním i celému světu !

   Životy svatých nám dávají možnost setkávat se s jednotlivými světci, růst pod jejich ochranou, řídit se jejich příkladem.

Svatost je pak jakýmsi velkým, mnohohlasým chórem, jakousi mohutnou symfonií. Připomíná nám, že jsme ke svatosti povoláni všichni, i když každý jiným způsobem.

 

Na naši planetu Zemi je možné se dívat jako na jeden veliký svatostánek - zde přebývá Bůh v eucharistii ve svatostáncích nesčíslných kostelů všech lidí - bratří a sester.Ti svou láskou provazují naši planetu nesčetnými vztahy a kde Bůh svátostným způsobem přebývá !

 

 Je to chrám nezbudovaný lidskýma rukama, ale přímo zhotovený Bohem.

 

 

Věřím, že Vás moje široká nabídka potěší !

 

                                                     Hana Brdová

 

 

 

Milí návštěvníci,

ráda bych k dnešní rozbouřené době, řekla pár slov.

Nejdůležitější je nyní pro naši Českou zemi BEZPEČÍ 

nás všech. Vím, že je třeba řešit mnoho problémů, ale

přesto, vše ostatní je druhořadé ! Nebude-li bezpečí,

problémy se ještě navýší. 

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Nahromaděné problémy se dle mého názoru nejlépe vyřeší

produchovněním celé Evropy i naší České země v křesťanském

duchu (zodpovědnost, spolehlivost, soucit ..... atd.).

Dnešní doba je především o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

 

Buďme jednotni !

 

Přeji poklidné, adventní dny !

Hana Brdová.

 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                               amen.